บริการของเรา

การดูแลและให้บริการ
 
ให้การดูแลและพักฟื้นผู้สูงอายุเสมือนญาติ ตลอดช่วงเวลา

ภายใต้การดูแลของเราโดยทีมพยาบาลวิชาชีพ และนักกายภาพบำบัดเฉพาะทาง
 
อัมพฤกษ์ อัมพาต นอนติดเตียง
หลังผ่าตัด
ห้องเดี่ยว พิเศษ ชั้น 3  34,000 บาท/เดือน
เฉลี่ยวันละ 1,133 บาท/วัน

ห้องเดี่ยว ธรรมดา ชั้น 1 32,000 บาท/เดือน
เฉลี่ยวันละ 1,066 บาท/วัน
ห้องเตียงคู่พิเศษ ชั้น 3 30,000 บาท/เดือน
เฉลี่ยวันละ 1,000 บาท/วัน
 

ห้องรวม 4 เตียง ชั้น 1
28,000 บาท/เดือน เฉลี่ยวันละ 903 บาท/วัน

ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุสุพรรณบุรี รดาญา เนอร์สซิ่งโฮม

Radaya Services

บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยทีมบริบาลด้านการพยาบาล และนักกายภาพบำบัด
ฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ ให้บริการแก่บุคคลที่ท่านรัก

บริการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจ โดยยึดหลักองค์รวม (Holistic Care)
  • ตรวจวัดความดัน สัญญาณชีพ เช้า-เย็น
  • วัดระดับน้ำตาล 
  • พร้อมลงบันทึกรายงานอาการคนไข้
บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยทีมบริบาลด้านการพยาบาล และนักกายภาพบำบัด
ฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ ให้บริการแก่บุคคลที่ท่านรัก
ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุกาญจนบุรี รดาญา 2
  ใจกลางเมืองสุพรรณบุรี
   

" t>

 

ศูนย์ดูแลฟิ้นฟูผู้สูงอายุกาญจนบุรี


อัตราค่าบริการ

ห้องรวม 4 เตียง ราคา 15,000 บาท/เดือน

เฉลี่ยวันละ 483 บาท/วัน

อัตราค่าบริการ

ห้องเดี่ยว (VIP)  ชั้น 2 ราคา 22,000 บาท

เฉลี่ยวันละ 709 บาท/วัน

รดาญา 3 บ้านรดาญา ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ

                บ้านรดาญาดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ 3 เปิดให้บริการใจกลางเมืองพร้อมบรรยากาศบ้านหรู จ.สุพรรณบุรี 
                                035-440792 สายด่วน 089-1550889

     ห้องรวมเตียงละ 18,000 บาท/เดือน

           เฉลี่ยวันละ 580 บาท 

 ห้องคู่เตียงละ 22,000 บาท/เดือน

           เฉลี่ยวันละ 709 บาท 
    ห้องเดี่ยวเตียงละ 25,000 บาท/เดือน

           เฉลี่ยวันละ 806 บาท 
ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ รดาญา เนอร์สซิ่งโฮม 
 
 
 
เข้าร่ามประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 9 
เรื่อง "Grand Hall: 1 Day Registration"
"บริษัท รดาดาว กรุ๊ป จำกัด"
ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ รดาญาเนอร์สซิ่งโฮม 

ผ่านการอบรม "ผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ"

ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ Green Nimman Residence จังหวัดเชียงใหม่ 

ผ่านการอบรม "ผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ"
ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ Green Nimman Residence จังหวัดเชียงใหม่ 

จากศูนย์สู่บ้าน


 คุณตาผ่อน วัย 87 ปี ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ข้างขวาเดินไม่ได้ 
หลังทำกายภาพบำบัด สามารถเดินด้วยตัวเองได้โดยใช้
Walker 


 

ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ รดาญา เนอร์สซิ่งโฮม 

Radaya Nursing Home 

ในเครือ บริษัท รดาดาว กรุ๊ป จำกัด

Radadaw Group Limited Company 

 

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
"วันสงกรานต์ 2561"
 

Powered by MakeWebEasy.com