มาตรฐาน และรางวัลของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรดาญาเนอร์สซิ่งโฮม 

 
    สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
"รางวัลผู้บริหารโดดเด่น สถานประกอบการขนาดใหญ่"
 
 
image
 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศและจัดอบรมให้แก่
ผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ
image
 
 เข้าร่ามประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 9 
เรื่อง "Grand Hall: 1 Day Registration"
image
 
  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รดาญาเนอร์สซิ่งโฮม  เข้าร่วมเป็นสมาชิก
"สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย" 

 
image
 ใบแสดงสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัทรดาดาว กรุ๊ป จำกัด
Powered by MakeWebEasy.com