พันธกิจ (Mission) 
 
               หน้าที่ฟื้นฟูขององค์กรที่ต้องทำ โดยเป็นไปตามกรอบของคุณค่าบริษัทฯ กล่าวคือ"เป็นผู้ประกอบการด้านศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีจุดเด่น เน้นการกายภาพบำบัดที่ดีที่สุด และสามารถดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุให้มีความสุขสบายทั้ง
ด้านกายภาพและจิตใจ
เพื่อให้ได้มาตรฐานวิชาชีพพร้อมทั้งด้านการพยาบาลและกายภาพ บำบัดที่ดีเยี่ยมได้ ในเขตสุพรรณบุรี"

 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)

              "อนาคตบริษัทฯคาดหวังที่จะเป็นผู้นำในสายตาของลูกค้า เราต้องการก้าวขึ้นเป็นโรงพยาบาลกายภาพบำบัดที่แรกในจังหวัดสุพรรณบุรี
ภายในระยะเวลา 5 ปี เน้นการเป็นผู้นำด้านศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูคนไข้ อัมพฤกษ์ อัมพาต ให้มีคุณภาrชีวิตที่ดีด้วยความรวดเร็ว"


  

ประวัติความเป็นมาศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุรดาญา เนอร์สซิ่งโฮม

                จากประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยทางด้านกายภาพบำบัดทั้งในโรงพยาบาลรัฐ, เอกชนและคลินิกส่วนตัวมานานกว่า 20 ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องพึ่งพิงผู้ดูแล จากภาวะการเจ็บป่วยยอดฮิตที่ เรียกตามอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อว่า อัมพฤกษ์, อัมพาต เป็นภาระทั้งผู้ป่วยที่ต้องสูญเสียความสามารถทางการเคลื่อนไหว จากที่เคยเดินได้ ไปไหนมาไหนเองได้ กลายเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่น และผู้ดูแลซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลาน หรือผู้รับจ้างดูแลที่นับวันราคาค่าจ้างก็มักจะสูงขึ้นเรื่อยๆจากข้อมูลที่ว่าในอนาคตทั่วโลกจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย

 

          อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และ สังคม เช่น มีโรคประจำตัว โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง ไม่มีแรง อ่อนเพลีย เกิดภาวะ ซึมเศร้า วิตกกังวล สมองเสื่อม รวมถึงภาวะติดเตียง

         ในขณะที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวหน้า ก้าวไกลก็สามารถรักษาประคับประคองเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียของคนในครอบครัว และแม้จะดูแลและป้องกันอย่างดีที่สุดแล้วก็ตามความเสื่อมของร่างกายก็ย่อมเป็นไปตามกาลเวลา ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยบางรายไม่สามารถเดินได้ ทานอาหาร ได้น้อยลง กลืนลำบาก จากความเสื่อมของตุ่มรับรสที่ลิ้น เกิดการสำลักอาหารทำให้ติดเชื้อได้ง่ายที่ปอด ต้องเจาะคอ เพื่อช่วยในการหายใจและระบายเสมหะ การดูแลความสะอาดของร่างกายก็ทำได้ลำบาก บางรายเรียกว่า ติดเตียง คือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลย ต้องให้อาหารทางสายยาง ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีลักษณะแบบนี้ ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีเวลา เอาใจใส่ในการดูแลเป็นอย่างมาก ทั้งดูดเสมหะ ให้อาหารทางสายยาง อาบน้ำเช็ดตัว พลิกตะแคงตัวเพื่อไม่ให้เกิดแผลกดทับ การฝึกกายภาพบำบัดด้วยนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้ ความสามารถและเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่มีความทันสมัยมีความจำเป็นเพิ่มมากขึ้น จากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจด้านคลินิกกายภาพบำบัดที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิงมากว่า 20 ปี ทางคณะผู้บริหารจึงเล็งเห็นความสำคัญที่ต้องมีสถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อดูแลญาติผู้ใหญ่หรือบุคคลอันเป็นที่รักแทนบุตรหลาน สามี ภรรยา รวมถึงบุคคลใกล้ชิดที่ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความห่วงใยในการดูแลบุคคลอันเป็นที่รัก ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดความสะดวกของครอบครัวและความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุเพราะเราเข้าใจและต้องการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระเหล่านั้นดุจคนในครอบครัว          ด้วยเหตุนี้ ทางคณะผู้บริหารบริษัท รดาดาว กรุ๊ป จำกัดจึงสร้างสถานดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยใช้ชื่อว่า “รดาญา เนอร์สซิ่ง โฮม สุพรรณบุรี” [Radaya nursing Home supanburi] ขึ้น โดยจะให้การบริการดูแล ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ไม่แค่ในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุเท่านั้น ยังเน้นการรักษา ดูแล ฟื้นฟูด้วยกระบวนการและวิธีทางกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ พร้อมด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย ร่วมกับทีมงานการดูแลทางการพยาบาล นำโดยพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์กว่า 20 ปี ดุจการมีกิจกรรมของครอบครัว ให้เกิดความพึงพอใจและประสิทธิภาพสูงสุดแด่ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และญาติ ในพื้นที่ทำการที่ร่มรื่น สะดวกในการเดินทาง ปลอดภัย ติดถนนสุพรรณบุรี-สองพี่น้อง (ถนนพันศรโยธา)

         เนื่องจาก Radaya nursing Home เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นจึงต้องมีการคัดสรรพนักงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยผู้ป่วย และนักกายภาพบำบัด เพื่อเน้นคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบมืออาชีพและเพื่อให้ผู้พักอาศัยมีความมั่นใจในการดูแลผู้พักอาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อดูแลบุคคลอันเป็นรักของลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ ดุจญาติสนิท

“รดาญาเนอร์สซิ่งโฮม มีมาตรฐานด้านการบริบาล บริการดุจญาติมิตร ในราคาที่เป็นธรรม”
 

      

รดาญา เนอร์สซิ่ง โฮม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 180/1 ถนนพันศรโยธา ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ริมถนนสาย สุพรรณบุรี-แยกมะขามล้ม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  สถานที่บริการอยู่ในทำเลที่มีการเดินทางสะดวกติดถนนใหญ่ ใกล้โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ปั้มน้ำมัน และชุมชน ในย่านชุมชนที่ไม่แออัดมาก สามารถรองรับผู้สูงอายุได้ทั้งสิ้น 62 เตียงให้บริการทั้งรายวันและรายเดือน โดยสามารถแยกออกเป็นการพักอาศัยแบบห้องเดี่ยวและห้องรวม  มีบุคลากรปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง  มีรถรับ-ส่งผู้ป่วยบริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

  

เนื่องจาก Radaya nursing Home เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นจึงต้องมีการคัดสรรพนักงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เช่น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยผู้ป่วย และนักกายภาพบำบัด เพื่อเน้นคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบมืออาชีพและเพื่อให้ผู้พักอาศัยมีความมั่นใจในการดูแลผู้พักอาศัยอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพเพื่อดูแลบุคคลอันเป็นรักของลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ ดุจญาติสนิท


 

 
Powered by MakeWebEasy.com